Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim verir. Lisans ve lisansüstü programlarımız edebiyat metinlerini karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla inceler ve yakın okumayı tarihsel ve kuramsal analizlerle birleştirir. Eğitimimiz geçmiş ve bugünkü Türk dili ve edebiyatı meselelerini diğer bilimlerin birikimleri ile beraber ele alır. Bölümümüzde bir disiplin olarak dil ve edebiyatın yöntem ve birikimleri, diğer sosyal ve beşeri bilim alanlarıyla etkileşim içinde, disiplinlerarası yaklaşımlarla ve başka edebî geleneklerle diyalog halinde öğrenilir. Öğrencilerimizi bu çok yönlü öğrenime, hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda akademik etkileşime açık bir öğretim kadrosu yönlendirir. Böylece öğrencilerimiz, farklı çalışma alanlarına dair birikimlerini çeşitli öğrenme ve düşünme biçimleriyle harmanlarlar. Beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki kesişimler hakkında fikir edinirken bir yandan da farklı alanlarda çalışabilmek ve başarılı araştırmacılar olmak için deneyim kazanırlar. (Son güncelleme tarihi: 11/12/2022)

  •  
  • 1 of 10

Tanıtım Günleri 2021

Tanıtım Günleri 2020